Det er muligt at få økonomisk støtte i tillæg til din selvfinansiering gennem tilskudsordninger. Tilskudsordninger betegnes også som ’gratis kapital’ eller ’soft money’ og er et økonomisk tilskud fra en ekstern aktør, der ikke har en aktie i virksomheden. 

Hvad er tilskud?

Tilskud er en økonomisk støtte i tillæg til din selvfinansiering. Modsat egenkapitalinvestering eller fremmedkapital kræver en tilskudsyder ikke anpart, afkast eller tilbagebetaling fra din virksomhed. Du bevarer således det fulde ejerskab. De offentlige tilskud er typisk tidsbegrænset og møntet på projekter inden for entreprenørskab, forskning, innovation og teknologi, der kan skabe bæredygtig vækst og værdi for virksomheden og samfundet.  

Finansering via et tilskud

Er typisk relevant for små og mellemstore virksomheder samt startups, der søger et økonomisk rygstød for at gå fra tanke til produkt. Det kan ligeledes være større virksomheder, som i partnerskab med en eller flere aktører søger midler til et specifikt udviklingsprojekt.

Fordelene?

  • Kontrol: Tilskud er en effektiv måde at reducere økonomiske risici forbundet med innovation og udvikling. Med støtte fra danske fonde udvandes virksomheden ikke – du bevarer ejerskabet. 

  • Kortere proces: En tilskudsordning understøtter og fremmer gennemførslen af et projekt, således at vejen fra tanke til produkt forkortes. Foruden økonomiske midler vil vejledning og videnudveksling typisk være en del af projektprocessen.

  •  Katalysator: En offentlig bevilling kan fungere som blåstempling for andre investorer. Samspil mellem statslige og private aktører er ofte fordelagtigt.