Forberedelse til et generations- eller ejerskifte

Virksomhedens interne faktorer

 • Virksomhedens regnskaber og resultatopgørelse (evnen til at tjene penge)

 • Virksomhedens balanceregnskab (værdier i virksomheden)

 • Virksomhedens baggrund og historik

 • Virksomhedens medarbejdere og ledelse

 • Virksomhedens goodwill (knowhow, patenter m.m.).

Salgsklargøring af din virksomhed

Generations- og ejerskifte i en virksomhed er for mange en lang proces, da det ofte er forbundet med mange følelser, det at skulle overdrage sin virksomhed til en ny ejer. Processen kræver heraf, da også en række forberedelser og strategiske valg til det at klargøre virksomheden. Lige som at man må forholde sig til en række eksterne og interne faktorer som skal kunne visualiseres i forbindelse med udarbejdelsen af en retvisende salgsargumentation ift.:

Virksomhedens eksterne faktorer

 • Kundesituationen (mange små kunder eller få store kunder)

 • Leverandøraftaler og muligheder

 • Virksomhedens fremtidige potentiale (faldende, stabil eller stigende vækst)

 • Konkurrencesituationen (antal konkurrenter)

 • Virksomhedens produkter (unikke eller?)

 • Virksomhedens omdømme.

Hvordan ovenstående faktorer afdækkes og anvendes ift. virksomhedens ledelsesmæssige værdiskabelse er i høj grad en indikator til:

 • At visualisere en virksomheds værdi, evnen til at tjene penge m.m.

 • At visualisere det ledelsesmæssige niveau i virksomheden, og evnen til at have kunnet drive virksomhed succesrigt, i samspil med medarbejdere, kunder og leverandører.

 

Heraf kan virksomhedens ledelse med fordel vurderes på følgende parametre.

 

Vise evne til at forstå virksomhedens situation og problematik (de kritiske faktorer).

 • Kan tolke de ledelsesopgaver, der er en konsekvens heraf.

 • Kan omsætte ledelsesopgaverne til både en kortsigtet og langsigtet handlingsplan

 • med mål og midler.

 • Kan skabe tillid og respekt over for omverdenen, finansieringskilder, kunder og

 • leverandører.

 • Kan kommunikere forståeligt og åbent.

 • Kan afstemme sine ideer internt i relation til kapitalejere og medarbejdere,

 • og eksternt i relation til kreditinstitutter, kunder og leverandører.

 • Kan demonstrere og vise sine personlige synspunkter og engagement.

 • Kan motivere og udvikle medarbejdere.

 

Oftest vil der opleves kompetencemæssige mangler i en virksomheds ledelse. Heraf bør det afklares hvad som tjener virksomhedens bedst, og hvilke mangler virksomheden bedst kan leve med, og/eller hvordan de kan afhjælpes eller italesættes i forbindelse med en kommende generations- og ejerskifteproces igangsættes