Digital ledelse

digital ledelse.png

 Den øgede digitalisering i og af organisationer sætter allerede nu en ny dagsorden for mange virksomheder, og for ledere på alle niveauer.


IT og digitale teknologier fylder i stigende grad i manges hverdag, hvor manuelle opgaver overtages af robotter, nye arbejdsgange og IT-systemer introduceres, og services er under forandring. Kunderne stiller nye krav, medarbejdere har højere forventninger, arbejdsmarkedet presses af, at gamle jobs forgår, og nye kommer til, samtidig med at tidligere, succesfulde forretningsmodeller ikke længere skaber samme værdi. 
 

Derfor står du som leder med en stor opgave. Du kan ikke lukke øjnene og håbe, at det går over. Det gør det ikke. De fleste ledere, ønsker at tage ansvar og bidrage til organisations digitale omstilling, men de ved ikke altid hvordan. De mangler et sprog at tale om det og klarhed over, hvad der kræver deres opmærksomhed. 
 

At udøve digital ledelse betyder ikke, at du som leder skal være superbruger, eller teknologisk specialist. Det betyder, at du har øje for:

  • Hvilke nøgleområder af betydning for virksomheden vil forandre sig

  • At du kan lede tidssvarende i forhold til anvendelsen af IT

  • At du har forståelse for de organisatoriske forandringer, som den teknologiske udvikling afstedkommer.

  • At du er centralt bevidst om, hvordan anvendelse af IT og digitale teknologier i en organisation kan have forskellige strategiske formål, og at hvert formål kræver forskellige ledelsesmæssige praksis og opmærksomhedspunkter.